Zákon č. 180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 63/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 19.02.2019 do30.04.2020 (za 3 mesiace)
Komentáre 279
Literatúra 16
Rozhodnutia súdov 8
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Uznesením Ústavného súdu SR č. 239/2014 Z. z. sa pozastavuje ku dňu 17.9.2014 účinnosť čl. III a čl. IV zákona č. 180/2...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené