Zákon č. 162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2014

Pôvodný predpis

24.06.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené