Vyhláška č. 132/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.2014

Pôvodný predpis

29.05.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené