Zákon č. 1/2014 Z. z.Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 1/2014
Platnosť od 11.01.2014
Účinnosť od 01.01.2016
Literatúra 8
Rozhodnutia súdov 12
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené