Redakčné oznámenie č. r1/c13/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2012 Z. z.

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené