Redakčné oznámenie č. r1/c111/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z.

Čiastka 111/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené