Zákon č. 94/2013 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 24/2013
Platnosť od 23.04.2013
Účinnosť od 01.06.2013
Rozhodnutia súdov 3

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.2013

Pôvodný predpis

23.04.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené