Opatrenie č. 492/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 400/2014 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené