Zákon č. 484/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené