Oznámenie č. 409/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2013 v súlade s článkom 7 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené