Zákon č. 36/2013 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 11/2013
Platnosť od 27.02.2013
Účinnosť od 27.02.2013
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené