Nariadenie vlády č. 349/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Čiastka 87/2013
Platnosť od 09.11.2013
Účinnosť od 15.11.2013 do31.03.2015
Zrušený 63/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2013 - 31.03.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.11.2013 - 31.03.2015

Pôvodný predpis

09.11.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené