Opatrenie č. 287/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2014

Pôvodný predpis

13.09.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené