Zákon č. 220/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 52/2013
Platnosť od 27.07.2013
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2013, čl. VI prvého bodu, štvrtého bodu až dvanásteho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu a osemnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. októbra 2013,...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.