Vyhláška č. 172/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013 do31.01.2014
Účinnosť od 01.07.2013 do31.01.2014
Zrušený 11/2014 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 - 31.01.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2013 - 31.01.2014

Pôvodný predpis

28.06.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené