Vyhláška č. 165/2013 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do24.05.2018
Zrušený 18/2018 Z. z.
Komentáre 3

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 - 24.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2013 - 24.05.2018

Pôvodný predpis

26.06.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené