Vyhláška č. 164/2013 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

(v znení č. 117/2014 Z. z.)

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.05.2014 do24.05.2018
Zrušený 18/2018 Z. z.
Komentáre 10
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené