Zákon č. 146/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 274/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 35/2013
Platnosť od 14.06.2013
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 274/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2013 - 31.12.2017

Všetky časové verzie

01.07.2013

Pôvodný predpis

14.06.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené