Zákon č. 132/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 39/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
10.06.2013 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

10.06.2013

Pôvodný predpis

06.06.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené