Zákon č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 84/2014 Z. z., 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 31/2013
Platnosť od 28.05.2013
Účinnosť od 01.06.2017 do24.05.2018
Zrušený 18/2018 Z. z.
Komentáre 107
Literatúra 142
Rozhodnutia súdov 38
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené