Opatrenie č. 103/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 30.04.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.04.2013

Pôvodný predpis

26.04.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené