Vyhláška č. 458/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Čiastka 109/2012
Platnosť od 29.12.2012
Účinnosť od 01.09.2013

458

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 20. decembra 2012

o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Minimálne nároky študenta so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 zákona na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby sú uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Dušan Čaplovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 458/2012 Z. z.

MINIMÁLNE NÁROKY ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. a) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Nevidiaci študentPodpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch vysokej školyZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Prístup k informáciám týkajúcim sa štúdia bezbariérovým1) spôsobomPodpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 Bezbariérová práca v akademickom informačnom systémePodpora pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme
 Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1) spôsobom
 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Slabozraký študentPrístup k informačným zdrojom vysokej školy bezbariérovým1) spôsobomZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Bezbariérová práca v akademickom informačnom systémeTechnická podpora pri práci v knižnici formou využitia technického vybaveniaPodpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým1) spôsobom

1) Bez cudzej pomoci, s využitím asistenčných technológií.

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Nepočujúci študentZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 
 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Nedoslýchavý študentZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 
 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s telesným postihnutím dolných končatínUskutočňovanie výučby v bezbariérových priestorochPrednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky
 Prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je od miesta štúdia viac ako 20 km.Individuálny študijný plán
 Vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupePodpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s telesným postihnutím horných končatínZhotovovanie kópií študijných textovIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. b) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s chronickým ochorenímIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent so zdravotným oslabenímIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. d) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s psychickým ochorenímZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Individuálny študijný plán
 Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. e) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchamiZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Individuálny študijný plán
 Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení

Minimálne nároky študenta podľa § 100 ods. 2 písm. f) zákona

 Priestorové nárokyMateriálne nárokyNároky súvisiace
so štúdiom
Študent s poruchami učeniaZapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený časIndividuálny harmonogram plnenia študijných povinností
 Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.