Zákon č. 438/2012 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2013

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2013

Pôvodný predpis

28.12.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené