Nariadenie vlády č. 430/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 02.01.2013

430

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2012,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2013.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 430/2012 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008), nariadenia Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.