Oznámenie č. 426/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch

Čiastka 103/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť do 28.04.2017
Zrušený 317/2016 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

426

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39e ods. 1 písm. c) a § 39h zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2012 Z. z.

výnos zo 17. decembra 2012 č. S09229-OL-2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch.

Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definovať podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, ktoré sú definované ako súbor minimálnych údajov a súbor doplnkových údajov o darovanom orgáne a darcovi. Upravujú sa detaily pri označovaní prepravného kontajnera, v ktorom sa transportujú odobraté ľudské orgány. Ustanovuje sa obsah a náležitosti záznamov o transplantovaných orgánoch v rozsahu údajov, ktoré sú odberové a transplantačné centrá povinné uchovávať, na účel umožnenia jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti konkrétneho darovaného orgánu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.