Uznesenie č. 390/2012 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2012 z 24. októbra 2012 vo veci výkladu čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 97/2012
Platnosť od 15.12.2012
Redakčná poznámka

Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej ...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené