Oznámenie č. 380/2012 Z. z.Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené