Zákon č. 361/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 01.06.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.05.2017

Všetky časové verzie

01.01.2013

Pôvodný predpis

27.11.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené