Nariadenie vlády č. 326/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 321/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 - 31.12.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2013 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

23.10.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené