Zákon č. 321/2012 Z. z.Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 180/2013 Z. z.)

Čiastka 80/2012
Platnosť od 18.10.2012
Účinnosť od 01.10.2013
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2013 180/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2012 - 30.09.2013

Všetky časové verzie

01.11.2012

Pôvodný predpis

18.10.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené