Vyhláška č. 148/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Účinnosť od 01.06.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené