Vyhláška č. 100/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené