Vyhláška č. 100/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 9. marca 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.

(2) Číslo tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a troch písmen.

(3) Vzor tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.

(2) Označenie šikmým modrým pruhom na osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.

(3) Číslo osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a troch písmen.

(4) Vzor osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom je uvedený v prílohe č. 2 a vzor knihy veterinárnych predpisov v prílohe č. 3.

§ 3

Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva si ponecháva verejná lekáreň; prvá kópia je určená pre chovateľa zvierat a druhú kópiu si ponecháva veterinárny lekár.

§ 4

Tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom vyhotovené do 31. marca 2012 možno používať do 31. decembra 2012.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 196/2008 Z. z. o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív v znení vyhlášky č. 234/2009 Z. z.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.

Vzor

Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.

Vzor

Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom

Obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.

Vzor

Kniha na evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu

Poradové
číslo
výdaja/príjmu
Dátum
príjmu
Prijaté odDátum
výdaja
Vydané veterinárnemu
lekárovi
Množstvo
v ks
Evidenčné čísla
vydaných/prijatých
tlačív
menopodpismeno
adresa
podpis
         
         
         
         
         

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.