Redakčné oznámenie č. r1/c24/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 468/2010 Z. z.

Čiastka 24/2011
Platnosť od 11.03.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené