Vyhláška č. 91/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Čiastka 30/2011
Platnosť od 31.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené