Zákon č. 58/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2011
Platnosť od 09.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené