Zákon č. 548/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2012

Pôvodný predpis

31.12.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené