Vyhláška č. 540/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011 do11.12.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do11.12.2013
Zrušený 420/2013 Z. z.

540

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. decembra 2011,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) vrátane údajov na účel poplatku na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „poplatok“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 277/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


v z. Branislav Ďurajka v. r.


Príloha k vyhláške č. 540/2011 Z. z.

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

Vzor


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.