Nariadenie vlády č. 534/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

(v znení č. r1/c29/2012 Z. z.)

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené