Zákon č. 532/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2012

Pôvodný predpis

30.12.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené