Nariadenie vlády č. 50/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí

Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 01.06.2011 do20.12.2019 (za 3 mesiace)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.12.2019 15/2019 Z. z.
01.06.2011 - 20.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.2011

Pôvodný predpis

01.03.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené