Oznámenie č. 413/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk

Čiastka 127/2011
Platnosť od 24.11.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2012.

413

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. novembra 2011 č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 77/2011 Z. z.).

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk. Opatrením sa ustanovuje výška poplatku za poskytovanie údajov z registra bankových úverov a záruk klientom bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a podrobnosti o platení tohto poplatku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.