Zákon č. 409/2011 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 49/2018 Z. z.)

Čiastka 127/2011
Platnosť od 24.11.2011
Účinnosť od 28.02.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené