Zákon č. 394/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 289/2016 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Účinnosť od 15.11.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2016 289/2016 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.12.2011 - 14.11.2016

Všetky časové verzie

01.12.2011

Pôvodný predpis

16.11.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené