Oznámenie č. 376/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc)

Čiastka 120/2011
Platnosť od 03.11.2011
Záväznosť od 15.09.2011
Uzavretie zmluvy 24.06.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. septembra 2011 v súlade s článkom 6 ods. 2.

376

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2011 bola v Kechneci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc).

Dohoda nadobudla platnosť 15. septembra 2011 v súlade s článkom 6 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené