Oznámenie č. 311/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu

Čiastka 100/2011
Platnosť od 05.10.2011
Záväznosť od 27.07.2011
Uzavretie zmluvy 30.10.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2011 v súlade s článkom 13 ods. 1.

311

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu.

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2011 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené