Zákon č. 255/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 82/2011
Platnosť od 02.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2011

Pôvodný predpis

02.08.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené