Zákon č. 204/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 65/2011
Platnosť od 01.07.2011
Účinnosť od 01.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené