Zákon č. 180/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 383/2013 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 58/2011
Platnosť od 22.06.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011 okrem päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho piateho bodu, šesťdesiateho tretieho bodu a osemdesiateho štvrtého bodu v čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 383/2013 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.12.2013 Delená účinnosť
01.07.2011 - 31.12.2012

Všetky časové verzie

01.07.2011

Pôvodný predpis

22.06.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené