Zákon č. 158/2011 Z. z.Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2012 Z. z.(nepriamo), 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011
Účinnosť od 18.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 343/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.03.2012 - 17.04.2016 56/2012 Z. z.(nepriamo)
15.06.2011 - 29.02.2012

Všetky časové verzie

15.06.2011

Pôvodný predpis

01.06.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené